Conditii de utilizare

1. Domeniul de aplicare

1.1 Toate utilizarile website-urilor oferite de Xella International GmbH si/sau de alte companii asociate acesteia („Xella”, denumit in continuare "Website-ul Xella") sunt permise numai pe baza prezentelor conditii. Aceste conditii generale pot fi suplimentate, modificate sau inlocuite in cazuri individuale prin alte conditii, de exemplu pentru achizitia de bunuri si/sau servicii. Imediat ce un utilizator se logheaza pe website sau, in cazul in care nu este necesara o logare separata si utilizatorul acceseaza website-ul corespunzator al Xella, utilizatorul sus-mentionat recunoaste valabilitatea prezentelor conditii de utilizare, in versiunea cea mai recenta.
1.2 In cazul in care pe perioada utilizarii website-ului Xella, utilizatorul acţioneaza in numele unei companii, de exemplu pentru exercitarea unei activitati comerciale sau a unei profesii liberale, sau pentru un organism public, se va aplica art. 312e para. 1 pag.1 Nr. 1-3 din Codul Civil German.
1.3 In cazul unor oferte web destinate unei companii sau unui organism public, compania sau organismul public respectiv este reprezentat de utilizator, care isi asuma raspunderea pentru actiunile si cunostintele sale.

2. Servicii

2.1 Xella ofera anumite informatii si programe software, dupa caz, in plus fata de documentatie, pentru a fi accesate sau descarcate de pe website-ul Xella.
2.2 Xella isi pastreaza toate drepturile de a intrerupe partial sau in totalitate punerea la dispozitie a website-ului Xella. Avand in vedere proprietatile sistemelor de computere si internet, Xella nu isi poate asuma nicio raspundere pentru disponibilitatea neintrerupta a website-ului Xella.

3 Inregistrarea, parola

3.1 Anumite pagini de pe website-ul Xella pot fi protejate prin parola. Accesul la aceste pagini este disponibil numai utilizatorilor inregistrati, in interesul securitatii desfasurarii activitatii. Utilizatorii nu au dreptul sa solicite inregistrarea de catre Xella. In mod special, Xella isi rezerva dreptul de a solicita inregistrare pentru unele website-uri care anterior beneficiau de acces liber. Xella va avea dreptul, in orice moment, sa revoce autorizatia de acces prin blocarea datelor de acces, fara nicio obligatie de a specifica motivele unei asemenea acţiuni, in special in cazul in care :

- utilizatorul furnizeaza date de inregistrare eronate;
- utilizatorul a incalcat prezentele conditii sau a fost neglijent in utilizarea datelor sale de acces;
- utilizatorul a incalcat legislatia in vigoare pentru accesul la website-ul Xella, sau pentru utilizarea acestuia;
- utilizatorul nu a utilizat website-ul Xella pentru o perioada mai lungă de timp.

3.2 In cazul in care este necesara inregistrarea, utilizatorii sunt obligati sa furnizeze date corecte la inregistrare si sa anunţe Xella imediat cu privire la orice schimbari ulterioare (cand aceste date sunt furnizate online). Utilizatorii sunt obligati sa ia masuri privind primirea e-mailurilor transmise catre adresele de e-mail specificate de acestia.
3.3 Dupa finalizarea inregistrarii, utilizatorul va primi un nume de utilizator şi o parola) denumite in continuare „datele utilizatorului”). La prima accesare, utilizatorul va fi obligat sa schimbe parola primita, cu o parola cunoscuta numai acestuia. Datele utilizatorului ii permit acestuia sa vizioneze, sa-si modifice propriile date sau, dupa caz, sa revoce sau sa completeze orice consimtamant dat privind procesarea datelor.
3.4 Utilizatorii vor fi obligati sa se asigure ca datele utilizatorului nu sunt divulgate tertilor si vor fi raspunzatori pentru orice comenzi sau alte actiuni efectuate in legatura cu aceste date ale utilizatorului. Este necesara delogarea din zona protejata cu parola, dupa fiecare utilizare.In cazul in care utilizatorul afla ca un tert utilizeaza datele sale fara autorizatie, utilizatorul va fi obligat sa comunice imediat acest lucru catre Xella in scris, iar dupa caz, sa transmita o notificare preliminara prin e-mail.
3.5 Dupa primirea notificarii in conformitate cu punctul 3.4, Xella va bloca accesul la zona protejata prin parola pentru respectivele date ale utilizatorului. Aceasta blocare poate fi anulata numai dupa ce Xella va primi o solicitare separata din partea utilizatorului, sau dupa o noua inregistrare.

4 Drepturile de utilizare a informatiilor, programelor software si documentatiei

4.1 Utilizarea informatiilor, programelor software si documentatiei puse la dispozitie pe website-ul Xella se va realiza cu respectarea prezentelor conditii sau, in cazul actualizarii informatiilor, programelor software sau documentatiei, cu respectarea conditiilor de licentiere in vigoare, stabilite in prealabil cu Xella. Conditiile de licentiere prevazute special, de exemplu pentru descarcarea programelor software, au prioritate fata de prezentele conditii.
4.2 Xella acorda utilizatorilor un drept neexclusiv si netransferabil de utilizare a informaţiilor, programelor software si documentatiei puse la dispoziţie pe website-ul Xella, asa cum s-a stabilit sau, daca nu s-a stabilit, in conformitate cu scopul intentionat de Xella la momentul punerii la dispozitie si publicarii acestora.
4.3 Programele software sunt furnizate gratuit, in limbaj cod-maşină. Xella nu va raspunde pentru furnizarea codului-sursa. Exceptie fac codurile-sursa pentru programele open source, ale caror conditii de licentiere au prioritate fata de prezentele conditii la diseminarea programelor open source, acestea necesitand furnizarea codului-sursă. In asemenea cazuri, Xella va pune la dispozitie codul-sursa dupa decontarea propriilor costuri.
4.4 Informatiile, programele software si documentatia nu pot fi comercializate, inchiriate si nici puse la dispozitia tertilor in niciun fel. Daca acest lucru nu este permis in conformitate cu reglementarile legale obligatorii, utilizatorul nu poate modifica, nu poate efectua inginerie inversa sau traduce programele software sau documentatia, sau parti separate ale acestora. Utilizatorul va avea dreptul sa efectueze copii de siguranta ale programelor software, in cazul in care aceste copii sunt necesare pentru a asigura utilizarea viitoare in conformitate cu prezentele conditii de utilizare.
4.5 Informaţiile, programele software si documentatia sunt protejate prin legea drepturilor de autor,cat si pe baza acordurilor internaţionale de drepturi de autor si a altor legi si acorduri privind proprietatea intelectuală. Utilizatorii sunt obligati sa respecte aceste legi si, in mod special, sa nu indeparteze elementele de identificare alfanumerice, marcajele si notele privind drepturile de autor din informatiile, programele software, documentele si copiile acestora.
4.6 Secţiunile 69a ff. din Legea germana a drepturilor de autor sau reglementarile comparabile aplicabile pe baza legii valabile a drepturilor de autor, nu vor fi afectate.

5 Proprietatea intelectuala

5.1 Indiferent de reglementarile speciale prevazute la punctul 4 al prezentelor conditii de utilizare, informatiile, marcile si alte continuturi aflate pe website-ul Xella nu pot fi modificate, copiate, reproduse, comercializate, inchiriate, date in leasing, utilizate, completate sau exploatate in alt mod.
5.2 Cu exceptia drepturilor de utilizare si a altor drepturi oferite in mod expres utilizatorului, nu este acordat utilizatorului niciun alt drept, in special drepturi privind utilizarea denumirilor companiei sau drepturi de protectie comerciala, cum ar fi brevetele marcilor de proprietate industriala, iar Xella nu va fi obligata sa acorde asemenea drepturi.
5.3 In cazul in care utilizatorul introduce idei sau sugestii pe website-ul Xella, Xella va avea dreptul sa le utilizeze cu titlu gratuit pentru dezvoltarea, imbunatatirea si comercializarea produselor din portofoliul companiei.

6 Obligatiile utilizatorilor

6.1 La utilizarea website-ului Xella, utilizatorii vor fi obligati sa se comporte in asa fel incat

- sa nu incalce conventiile, legile de protectie comerciala si legile drepturilor de autor sau alte legi privind proprietatea;
- sa nu transfere virusi, asa-numitii troieni sau alte programe care ar putea deteriora programele software; sa nu introduca, stocheze sau transmita hyperlink-uri sau continuturi care sa incalce obligatiile de confidentialitate sau cu caracter ilegal;
- sa nu difuzeze reclame, e-mailuri nesolicitate (asa-numitele mesaje „spam”) sau avertizari nefondate privind virusii, erorile de functionare sau altele similare, sau sa solicite participarea la jocuri de noroc sau concursuri, sisteme tip bulgare de zapada, scrisori in lanţ, jocuri piramidale sau activitati similare.

6.2 Xella isi rezerva dreptul de a bloca accesul la website-ul Xella in orice moment, in special in cazul in care utilizatorii nu isi respecta obligatiile rezultate din prezentele conditii de utilizare.

7 Hyperlink-uri

Website-ul Xella poate contine hyperlink-uri catre website-urile unor terti. Xella nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la continutul acestor website-uri si nici nu aproba aceste website-uri sau continutul acestora, deoarece Xella nu are niciun control asupra informatiilor la care se obtine acces prin link si nici nu este responsabila de continutul si informatiile puse la dispozitie pe respectivele link-uri. Utilizatorii vor accesa aceste website-uri pe propriul risc.

8 Raspunderea pentru deficientele juridice sau materiale

8.1 In cazul in care informatia, programele software sau documentatia sunt furnizate cu titlu gratuit, Xella nu isi asuma nicio raspundere privind deficientele materiale sau juridice ale informatiilor, programelor software sau documentatiei, in special privind corectitudinea, lipsa erorilor, lipsa drepturilor de protectie si drepturi de autori ale tertilor, completitudinea si/sau capacitatea de utilizare - cu exceptia cazului neglijentei sau intentiei evidente.
8.2 Informatia furnizata pe website-ul Xella are rol de exemplu, iar specificatiile sau descrierile generale ale capacitatilor tehnice ale produselor nu pot fi intotdeauna aplicabile in cazuri individuale (de exemplu din cauza modificarii produselor). Proprietatile sau caracteristicile de performanta obligatorii din punct de vedere legal trebuie astfel stabilite de comun acord cu Xella sau companiile sale afiliate, la achizitia respectivului produs.

9 Alte tipuri de raspundere, programe periculoase „malware”

9.1 Raspunderea Xella pentru deficientele materiale si juridice este definita la punctul 8 al prezentelor conditii de utilizare. Toate celelalte tipuri de raspundere din partea Xella sunt excluse in mod expres, cu exceptia cazului in care respectiva raspundere este obligatorie in conformitate cu legea raspunderii privind produsul, sau din cauza relei-intentii, neglijentei evidente, pericolului pentru viata, membrele sau sanatatea oamenilor, proprietatilor garantate, ascunderii frauduloase ale unei deficiente sau incalcarii unei obligatii contractuale semnificative.
9.2 Cu toate acestea, despagubirile acordate din cauza incalcarii unor obligatii contractuale sunt limitate la daunele previzibile tipice contractului, cu exceptia relei intentii sau neglijentei evidente.
9.3 Cu toate ca Xella face toate eforturile necesare pentru a se asigura ca website-ul Xella este liber de programe periculoase tip "malware" (de ex. virusi, troieni, viermi, spyware şi programe similare), nici Xella, nici companiile afiliate nu pot garanta faptul ca aceste programe malware nu sunt prezente pe website si astfel compania nu isi poate asuma nicio garantie in acest sens. Inainte de descarcarea oricaror informatii, programe software sau documentatii, utilizatorul este obligat sa ia masuri rezonabile de precautie si sa utilizeze un scanner antivirus pentru protectia sa si pentru prevenirea propagarii programelor malware pe website-ul Xella.
9.4 Nicio schimbare privind sarcina probei in dezavantajul utilizatorului nu este asociata cu termenii specificati mai sus la punctele 9.1 şi 9.2.

10 Protecţia datelor si confidentialitatea datelor personale

Xella respecta reglementarile legale in vigoare privind protectia datelor, ca si propria politica Xella de protectie a datelor personale in ceea ce priveste utilizarea si procesarea datelor personale. Politica Xella de protectie a datelor personale poate fi consultata prin hyperlink-uri catre website-ul Xella (http://www.ytong.ro/ro/content/datenschutz.php).

11. Contracte auxiliare, jurisdicţie, legislaţia aplicabilă

11.1 Orice contracte auxiliare vor fi efectuate in scris.
11.2 Jurisdictia exclusiva pentru utilizatorii care au calitatea de comercianti in sensul Codului comercial german, este orasul Duisburg.
11.3 Paginile individuale ale website-ului Xella sunt controlate de catre Xella International GmbH si/sau companiile afiliate, care sunt responsabile cu conţinutul acestora. Aceste pagini respecta cerintele legale din tara in care compania responsabila isi are sediul social.
11.4 Xella nu isi asuma nicio raspundere privind posibilitatea de accesare sau descarcare a informatiilor, programelor software si/sau a documentelor de pe website-ul Xella, inclusiv din locatiile din afara tarii in cauza. In cazul in care utilizatorii aflati in locatii din afara tarii in cauza acceseaza website-ul Xella, acestia sunt raspunzatori exclusiv pentru respectarea reglementarilor in vigoare in conformitate cu legislatia nationala a tarii.
11.5 Accesul la informatii, programele software si/sau documentatiile aflate pe website-ul Xella nu este permis din tarile unde acest acces este ilegal. In asemenea cazuri si in cazul in care utilizatorul doreste initierea unor relatii comerciale cu Xella, utilizatorul insusi trebuie sa contacteze compania afiliata Xella din tara in cauza sau compania Xella International GmbH.
11.6 Utilizarea website-ului Xella sau al companiilor afiliate se supune exclusiv legislatiei Germaniei, excluzand Convenţia ONU privind contractele de vanzare de bunuri la nivel international si alte standarde aflate in contradictie in materie de drept privat international. Aceasta alegere a legislatiei/jurisdictiei nu este aplicabila daca acest lucru nu se poate stabili intr-un mod legal si efectiv, in conformitate cu legislatia in vigoare in fiecare caz. In asemenea cazuri se va aplica legislatia locala din locatia unde compania afiliata isi are sediul.