Etapa a cincea: Mutarea in casa noua

Lista mea: Recepţia casei de vis

Ascunde detalii

Înştiinţare privind finalizarea lucrărilor autorizate

Finalizare Finalizare!

Ultimii pași, din punct de vedere juridic, în construcţia unei case sunt reprezentați de „Recepţia la terminarea lucrărilor” și „Recepția finală”.

Acestea constituie o componentă esenţială a sistemului de calitate în construcţii și reprezintă acceptul vostru de preluare cu sau fără rezerve a construcției. Prin actul de recepţie se certifică faptul că executantul construcției şi-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu prevederile contractului precum și legislația în construcții în vigoare.

Pentru semnarea recepției, executantul construcției (constructorul) are obligația de a vă comunica în scris data finalizării integrale a lucrărilor prevăzute în contract. Este necesar să fie trimise copii ale acestei înștiințări și către dirigintele de șantier.

În calitate de investitor aveți obligația de a înființa o comisie de recepție pentru construcție și să începeți recepția în termen de maximum 15 zile calendaristice de la înștiințarea privind încheierea lucrărilor stabilite cu constructorul și proiectantul.

Ascunde detalii

Comisia de recepție a clădirii

Finalizare Finalizare!

n calitate de investitor vă revine rolul de a invita în comisia de recepție executantul (constructorul), proiectantul și reprezentanții autorităților locale (Primărie, Inspectoratul de stat în construcții, etc.). Din comisia de recepție veți face parte dumneavoastră în calitate de investitor, dirigintele de șantier, un reprezentat al proiectantului și al constructorului precum și reprezentanți ai autorităților locale (Primărie, Inspectorat de stat în construcții, etc.). Comisia de recepţie poate funcţiona numai în prezenţa a cel puţin două treimi din membrii numiţi, iar deciziile se vor lua cu majoritate simplă. Procesul verbal de recepție se poate încheia cu acceptul fără obiecții, acceptul cu obiecțiuni (fiind specificate clar care sunt acestea, caz în care problemele specificate trebuie să fie remediate în mod obligatoriu), sau, în cazuri grave, recepția poate fi respinsă. Comisia de recepție va inspecta vizual clădirea și va studia documentele din cartea tehnică a clădirii pentru a observa conformitatea situației din teren cu proiectul și legislația în vigoare.

Ascunde detalii

Procesul verbal de recepție a clădirii

Finalizare Finalizare!

Procesul verbal de recepție vă va fi necesar pentru:

  • realizarea cadastrului
  • întocmirea contractelor cu furnizorii de utilități
  • înscrierea construcției în rolul fiscal

Astfel se documentează faptul că această casă poate fi utilizată conform destinaţiei.

Ascunde detalii

Cartea tehnică a construcției

Finalizare Finalizare!

Cartea tehnică a construcţiei reprezintă ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea, execuţia, recepţia, exploatarea şi urmărirea comportării în timp a construcţiei şi a instalaţiilor aferente acesteia, cuprinzând toate datele, documentele şi evidenţele necesare pentru identificarea şi determinarea stării tehnice (fizice) a construcţiei respective şi a evoluţiei acesteia în timp. Întocmirea cărții tehnice a construcției cade în seama voastra. Este obligatorie realizarea acesteia până la data începerii recepției finale.

Ascunde detalii

Cadastrul noii construcții

Finalizare Finalizare!

Cadastrul este cel care va trece casa, dreptul de proprietate asupra ei şi toate legăturile acesteia la utilităţi pe harta topografică care va trebui înregistrată la oficiul de carte funciară zonală.

Ascunde detalii

Certificarea energetică a clădirii

Finalizare Finalizare!

Certificatul energetic este documentul care reflecta consumul de energie al cladirii. Consumul de energie determina incadrarea cladirii in clase energetice, in functie de eficienta energetica a acesteia. Începând cu data de 20 iulie 2013 toate clădirile luate în folosinţă, vândute sau închiriate, cât şi clădirile ale căror caracteristici energetice s-au schimbat în urma unor modernizării sau a unor procese de reconstruire trebuie să dispună de acest certificat.

Certificatul energetic poate fi eliberat doar de un specialist calificat si va fi anexat la Cartea Constructiei.

Ascunde detalii

Păstrarea documentaţiei

Finalizare Finalizare!

Trebuie să păstrăm și să verificăm documentaţia privind realizarea proiectului. Vom arhiva toate planurile, schiţele parţiale, autorizaţia, procesul verbal de predare-primire, adeverinţele, facturile în așa fel încât, la nevoie, să poată fi accesate imediat.

Lista mea: Termene

Ascunde detalii

Finalizarea (executarea) lucrărilor de construcţie

Finalizare Finalizare!

Finalizarea lucrărilor de construcţie trebuie declarată la Inspectoratul de Stat în Construcții. Eliberarea autorizaţiei finale de luare în folosinţă este necesară chiar şi în cazul în care hotărăști să te muți în clădire înainte ca lucrările de construcție să fie finalizate complet.

Să nu uităm să actualizăm Cartea Construcției, deoarece ţinerea si actualizarea acesteia sunt obligatorii pe toată durata existenței construcției.

Ascunde detalii

Mutarea

Finalizare Finalizare!

Este bine să îți planifici din timp mutarea în noua casă pentru a nu pierde din vedere niciun detaliu și să faci acest pas doar atunci când casa este sigură, iar bucătăria și baia sunt finalizate. Te poţi muta cu ajutorul unei firme de specialitate sau poţi apela la rude sau prieteni care să te ajute. Informează-te cu privire la instalaţiile electrice, ca nu cumva să pui pe perete „poza de familie” sau alte aparate chiar în locul în care nu trebuie. Dacă nu cunoşti exact planul instalaţiilor, consultă constructorul sau arhitectul.

Ascunde detalii

Inaugurarea casei

Finalizare Finalizare!

Sigur vei dori să arăți tuturor noua ta casă. Stabileşte o dată şi organizează o petrecere de inaugurare a casei. Invită-i şi pe vecini ca să ai posibilitatea să îi cunoşti mai bine şi să stabilești relaţii bune cu ei. 

Ascunde detalii

Verificarea stării tehnice

Finalizare Finalizare!

După ce te muţi în casa ta nu uita că întreţinerea clădirii şi verificarea tehnică periodică sunt foarte importante. Se recomandă cel puţin o dată pe an verificarea stării acoperişului, a balconului (balcoanelor), a jgheaburilor, acordând atenţie crescută permeabilităţii şi siguranţei structurii.

Lista mea: Sfaturi în utilizarea casei

Ascunde detalii

Umezeala tehnologică

Finalizare Finalizare!

Trebuie să ai în vedere faptul că prima (uneori și următoarea) perioadă de încălzire a casei va implica un consum mai ridicat de energie. Acest lucru este cauzat de procesul de evaporare a umezelii tehnologice, prezente în structura de beton, zidărie, şapă sau tencuială. Ai grijă să elimini permanent umezeala – mai ales prin aerisirea efectuată în mod regulat, prin monitorizarea funcţionării corecte a gurilor de aerisire pentru împiedicarea apariţiei pe perete a ciupercilor şi a mucegaiului.

Ascunde detalii

Verificarea aerisirii

Finalizare Finalizare!

Nu uita să verifici cel puţin o dată pe an gradul de întreţinere a ţevilor de aerisire, încălzire şi a conductelor de evacuare a fumului. Verificarea trebuie efectuată de personal calificat (reprezentant al unei firme specializate în instalații, iar acolo unde este cazul, un reprezentant al companiei furnizoare de gaz).

Ascunde detalii

Economiseşte energia

Finalizare Finalizare!

Ai grijă ca atunci când foloseşti energia să nu faci risipă. Acest lucru poate fi realizat prin utilizarea raţională şi conştientă a căldurii. Redu temperatura din încăperi atunci când nu eşti acasă. Chiar şi o reducere de 1 C° a temperaturii poate însemna o economie de 6% la cheltuielile totale pentru încălzire. Stingerea becurilor de care nu ai nevoie poate contribui la reducerea consumului de electricitate.

Ascunde detalii

Economiseşte apa

Finalizare Finalizare!
  • nu lăsa apa să curgă când te speli pe dinţi sau când speli vasele
  • ai grijă ca bateriile care nu se închid complet să fie reparate sau înlocuite
  • foloseşte aparate moderne care asigură un consum redus de apă
  • încearcă să colectezi apa de ploaie dacă este posibil şi să o foloseşti la stropit, de exemplu
Pentru a salva datele, este necesar sa te loghezi.